Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja zakończona;
W celu przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.
Rekrutacja ID: 139; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 718;