Niezalogowany
zmień rozmiar:

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2014), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2021r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ZAPISY DO SZKÓŁ

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej,w obwodzie której mieszka, należy wypełnić dostępny w sekretariacie szkoły obwodowej formularz ZGŁOSZENIA po uprzednim skontaktowaniu się z placówką.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który jest zainteresowany, by dziecko uczęszczało do oddziału integracyjnego, powinien skontaktować się ze szkołą z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

WAŻNE TERMINY - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Etap rekrutacji uzupełniającej

Termin

Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły od rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

od 4 maja 2021 r. od godz. 8:00

 do 6 maja 2021 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14 maja 2021 r.

do godz. 13:00

Potwierdzenie przez Rodziców dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej

do 17 maja 2021 r.

do godz. 13:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

17 maja 2021 r.

do godz.15:00

Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania przez szkoły wolnymi miejscami, po rekrutacji podstawowej

Kryteria obowiązujące przy składaniu wniosków do szkół:

Kryterium

zgodnie z  Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.

Liczba punktów

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole

10 pkt

 

 

  


Rekrutacja ID: 146; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 869;