Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Dzieci rozpoczynające edukację w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane będą do klas pierwszych w szkole, w obwodzie której zamieszkują.

UWAGA ! W związku z koniecznością dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i wydłużeniem cyklu nauczania w szkołach podstawowych, nastąpi zmiana granic dotychczasowych obwodów szkół podstawowych.

Rejonizacja nie będzie obowiązywała przy zapisach do następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa nr 13 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11)
• Szkoła Podstawowa nr 14 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1)
• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19
oddział hokejowy w Szkole Podstawowej nr 36
• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12

Zapisy dzieci do szkół obwodowych rozpoczną się 13 marca 2017 r.

Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić elektroniczne zgłoszenie w systemie rekrutacyjnym, wydrukować i złożyć podpisane w szkole obwodowej w terminie od 13 do 31 marca lub wypełnić papierowy formularz zgłoszenia dostępny w sekretariacie szkoły obwodowej.

W celu elektronicznego wypełnienia zgłoszenia proszę wybrać zakładkę MOJE ZGŁOSZENIE (na górze tej strony) po czym wybrać okienko Wypełnij nowe zgłoszenie.    Na tym etapie nie ma potrzeby logowania się do panelu rodzica.Na wniosek rodziców, do klas pierwszych będą również przyjmowane dzieci spoza obwodu, których rodzeństwo w roku szkolnym 2017/2018 będzie uczęszczać do tej samej szkoły.


Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu (w przypadku rodzeństw) oraz do:
- Szkoły Podstawowej nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 14
- Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19
- oddziału hokejowego w Szkole Podstawowej nr 36  
będzie można składać w terminie od 19 kwietnia do 5 maja 2017 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji do ww. szkół należy wypełnić elektroniczny wniosek w systemie rekrutacyjnym, wydrukować i złożyć podpisany w szkole wymienionej we wniosku na pierwszym miejscu w terminie od 19 kwietnia do 5 maja lub wypełnić papierowy formularz wniosku dostępny w sekretariacie każdej szkoły.

 

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 7.100.271.945 Harmonogram ID: 578;