Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dzieci rozpoczynające edukację w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane będą do klas pierwszych w szkole, w obwodzie której zamieszkują.

UWAGA ! W związku z koniecznością dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i wydłużeniem cyklu nauczania w szkołach podstawowych, nastąpiła zmiana granic dotychczasowych obwodów szkół podstawowych.

Rejonizacja nie obowiązuje przy zapisach do następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa nr 13 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11)
• Szkoła Podstawowa nr 14 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1)
• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19


Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić elektroniczne ZGŁOSZENIE w systemie rekrutacyjnym, wydrukować i złożyć podpisane w szkole obwodowej lub wypełnić papierowy formularz zgłoszenia dostępny w sekretariacie szkoły obwodowej.
W celu elektronicznego wypełnienia zgłoszenia proszę wybrać zakładkę
MÓJ WNIOSEK /ZGŁOSZENIE (na górze tej strony) po czym wybrać okienko Wypełnij wniosek / zgłoszenie.

Na tym etapie nie ma potrzeby logowania się do Panelu rodzica.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE  Uzupełniające 29 maja do 2 czerwca2017 r.

WAŻNE TERMINY

w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/73/17 z dnia 9 marca 2017 r.


 L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do

klasy pierwszej szkoły podstawowej

wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

od 29.05.2017 r.

do 02.06. 2017 r.

2

Przeprowadzenie próby sprawnościowych do

oddziałów usportowionych

do 6 czerwca 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych

przez miasto Tychy

14 czerwca 2017 r.

4

Potwierdzanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych

do klasy pierwszej danej szkoły podstawowej  woli przyjęcia

do danej szkoły.

do 20 czerwca 2017 r.

do godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych do klasy pierwszej

szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Tychy.

21 czerwca 2017 r.

do godz. 14:00


Rekrutacja ID: 128; Wersja: 7.103.283.1091 Harmonogram ID: 585;