Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Dzieci rozpoczynające edukację w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane będą do klas pierwszych w szkole, w obwodzie której zamieszkują.

UWAGA ! W związku z koniecznością dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i wydłużeniem cyklu nauczania w szkołach podstawowych, nastąpiła zmiana granic dotychczasowych obwodów szkół podstawowych.

Rejonizacja nie będzie obowiązywała przy zapisach do następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa nr 13 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11)
• Szkoła Podstawowa nr 14 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1)
• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19
oddział hokejowy w Szkole Podstawowej nr 36

W celu zapisania dziecka do szkoły, w obwodzie której mieszka, należy zgłosić się w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.WAŻNE TERMINY

w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/73/17 z dnia 9 marca 2017 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do

klasy pierwszej szkoły podstawowej

wraz z wymaganymi oświadczeniami

i dokumentami.

19 kwietnia 2017 r.

 - 5 maja 2017 r.

2

Przeprowadzenie próby

 sprawnościowych do oddziałów

usportowionych

do 11 maja 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów zakwalifikowanych i

niezakwalifikowanych do klasy pierwszej

 szkół podstawowych prowadzonych

przez miasto Tychy.

16 maja 2017 r.

4

Potwierdzanie przez rodziców

kandydatów zakwalifikowanych do klasy

pierwszej danej szkoły podstawowej

woli przyjęcia do danej szkoły.

do 19 maja 2017 r.

do godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do klasy pierwszej szkół podstawowych

prowadzonych przez miasto Tychy.

22 maja 2017 r.

do godz. 15:00


Rekrutacja ID: 128; Wersja: 7.103.283.1091 Harmonogram ID: 583;