Niezalogowany
zmień rozmiar:

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023


link do rekrutacji uzupełniającej


OBOWIĄZEK SZKOLNY

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2015), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2022 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ZAPISY DO SZKÓŁ

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej,w obwodzie której mieszka, należy wypełnić dostępny w sekretariacie szkoły obwodowej formularz ZGŁOSZENIA po uprzednim skontaktowaniu się z placówką.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który jest zainteresowany, by dziecko uczęszczało do oddziału integracyjnego, powinien skontaktować się ze szkołą z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania przez szkoły wolnymi miejscami, po rekrutacji podstawowej.

WAŻNE TERMINY

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I szkół podstawowych

Etap rekrutacji

Termin

Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ i WNIOSKÓW od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

od 4 maja 2022 r. od godz. 8:00

 do 6 maja 2022 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

31 maja 2022 r.

do godz. 14:00

Potwierdzenie przez Rodziców dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej

do 3 czerwca 2022 r.

 do godz. 13:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

3 czerwca 2022 r.

do godz.15:00

 

Kryteria obowiązujące przy składaniu wniosków do szkół:

Kryterium

zgodnie z  Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.

Liczba punktów

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole

10 pkt

 

 

  


Rekrutacja ID: 151; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 933;